บริษัท ชินต้าฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจส์ จำกัด เป็นผู้นำในด้านการผลิตน้ำดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพภาย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 โดยเป็นหนึ่งในบริษัทใน“เครือชินต้า”และทำธุรกิจในลักษณะของธุรกิจ OEM

OEM คืออะไร
OEM มาจากคำว่า Original Enhance Manufacture
คือการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าตามรูปแบบและเครื่องหมายการค้าที่ลูกค้ากำหนด โดยมีการดูแลในเรื่องสินค้า คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ โดยทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดจำหน่าย

ด้วยความตั้งใจจริงในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ เราจึงพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตทั่วทุกมุมโลกค้นคว้าวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้บริโภค ตลอดจนการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย ถูกสุขอนามัย พร้อมกระบวนการควบคุมในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่คุณภาพของวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า"ผู้บริโภคจะต้องได้รับสิ่งที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีความปลอดภัยสูงสุด" เราห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค จึงศึกษาวิจัยและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาเพื่อให้ตรงตามนโยบายที่เราได้วางไว้คือ

"ความพึงพอใจและความไว้วางใจของผู้บริโภคตลอดจนคู่ค้า คือเป้าหมายการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ"

บริษัท ชินต้าฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจส์ จำกัด มุ่งเน้นในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด ด้วยการนำประสบการณ์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการผลิตยารักษาโรคทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณมากกว่า 50 ปี มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มด้วยมาตรฐาน GMP และ HACCP

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ท่านสามารถติดต่อผลิตน้ำดื่มได้ที่ Line Official

Line : @larv