เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ผลิตโดย บริษัท ชินต้าฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล Moody International