สมุนไพรสมอไทย - Myrobalan wood สมุนไพรสมอพิเภก - Terminli belerica สมุนไพรมะขามป้อม - Emblic myrablan
สมุนไพรเก๋ากี้ - Goji berry สมุนไพรโสม - Ginseng สมุนไพรตรีผลา - Triphala