ติดต่อบริษัท

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำบริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2382-5376 ,แฟ็กซ์ 0-2382-5377

สามารถติดต่อบริษัท โดยกรอกข้อความด้านล่าง หรือส่งมาที่อีเมล์
อีเมล์ info@chintafood.com

ติดต่อฝ่ายจัดซื้อเพื่อนำเสนอสินค้า/วัตถุดิบได้ที่อีเมล์
อีเมล์ luangaramvej@gmail.com

ติดต่อผลิตน้ำดื่ม ได้ที่ Line Official
Line : @larvชื่อผู้ติดต่อ : *
Name
อีเมล์ : *
E-mail
เบอร์โทรศัพท์ :
Telephone
ข้อความ : *
Message
สถานที่ติดต่อ


บริษัท ชินต้าฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจส์ จำกัด (ในเครือชินต้า)
888/54 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ 2 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร 0-2382-5376 ,แฟ็กซ์ 0-2382-5377


บริษัท แอล.เอ.อาร์.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
888/54 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ 2 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร 0-2382-5376 ,แฟ็กซ์ 0-2382-5377