ความเป็นมา

บริษัท ชินต้าฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจส์ จำกัด เป็นผู้นำในด้านการผลิตน้ำดื่ม น้ำบริโภค เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 โดยเป็นหนึ่งในบริษัทใน“เครือชินต้า”ซึ่งประกอบด้วย

1. บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ชินต้า เทรดดิ้ง (1971) จำกัด
ผู้ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบันมากว่า 50 ปี

2. บริษัท อร่ามเวชเภสัช จำกัด
ผู้ผลิตยารักษาโรคแผนโบราณมากว่า 65 ปี

3. บริษัท แอล.เอ.อาร์.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม


บริษัท ชินต้าฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจส์ จำกัด มุ่งเน้นในการผลิตน้ำดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุดด้วยการนำประสบการณ์ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆในการผลิตยารักษาโรคทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณมากกว่า 70 ปี มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มด้วยมาตรฐาน GMP และ HACCP


เจตนารมณ์

เจตนารมณ์เพื่อสุขภาพของมวลชนและสังคมส่วนรวม

บริษัท ชินต้าฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาของสุขภาพและร่างกายของมวลชนที่นับวันจะมีการเสื่อมโทรมที่เร็วกว่าเวลาอันสมควร ซึ่งอาจเนื่องมาจากมลภาวะและสภาพสังคมที่ทำให้ทุกคนเกิดความเครียดเป็นอย่างมาก และต่างก็ต้องดิ้นรนตรากตรำทำงานกันอย่างหนักจนบางครั้งลืมนึกถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว อาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆที่บริโภคในแต่ละวันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อสุขภาพ

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา บริษัทในเครือชินต้าต่างมุ่งเน้นการผลิตยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ ซึ่งดูเหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ กล่าวคือการที่ไม่สนใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจนทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องรับประทานยาเพื่อรักษาความเจ็บป่วยนั้นๆ ทำให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองและต้องเสียเวลาอันมีค่าในการทำงานไปเพราะต้องนอนพักเพื่อรักษาตัว

ดังนั้น บริษัท ชินต้าฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจส์ จำกัดจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตเครื่องดื่มและอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณภาพสูง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับมวลชน โดยมิใช่เป็นการผลิตเพียงเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ในทางการค้าเพียงอย่างเดียวจึงเป็นการผลิตเครื่องดื่มและอาหารเพื่อมวลชนอย่างแท้จริง

การรู้จักเลือกบริโภคแต่เครื่องดื่มและอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวล จึงถือเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่เป็นที่รักมากขึ้น เครื่องดื่มจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคเริ่มใส่ใจโดยการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทที่เป็นน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ดังนั้นเครื่องดื่มสมุนไพรตราชินซุที่พิถีพิถันในเรื่องของคุณประโยชน์และ รสชาติธรรมชาติที่อร่อยเข้มข้นกลมกล่อม จึงเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพ

นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งของทางบริษัทฯได้ถูกจัดสรรไปในการให้ความช่วยเหลือสังคมส่วนรวม โดยการให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยุพระราม9 ซึ่งเป็นศูนย์วิทยุอาสาสมัครในการประสานงานและรับแจ้งเหตุกับอาสาสมัครกู้ภัย อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครประชาชนและพลเมืองดี ซึ่งทางศูนย์ฯทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการประสานงานกับหน่วยต่างๆ อาทิเช่น สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง หน่วยแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึง สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนฉุกเฉินในทุกกรณีตลอด 24ชั่วโมงโดยไม่หวังสิ่งใดๆ ตอบแทน


ภาระกิจเพื่อสังคม
ภาระกิจของ “ศูนย์วิทยุพระราม 9”

“ศูนย์วิทยุพระราม9”เป็นศูนย์วิทยุอาสาสมัครที่เป็นแม่ข่ายและศูนย์รวมของอาสาสมัครในทุกเครือข่ายทั้งหน่วยกู้ภัยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครประชาชน โดยประสานร่วมกับหน่วยแพทย์กู้ชีพหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีวิทยุจส.100 สถานีวิทยุ สวพ.91 สถานีวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนทุกแขนง โดยใช้ระบบวิทยุสื่อสารคลื่นความถี่ประชาชน CB 245 MHz. ที่ช่อง 80 หรือความถี่ที่ 245.9875 MHz.ในการประสานเหตุต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ทั้งในด้านอุบัติเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์ 0-2642-4334 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมในข่ายกว่า 200 หน่วยงานและมีอาสาสมัครกว่า10,000 คน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจและด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

“ศูนย์วิทยุพระราม 9” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2543 โดยคุณประเสริฐเหลืองอร่ามเวชประธานศูนย์เป็นผู้รวบรวมกำลังอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆ จำนวน 80 คนและกลายเป็นร้อยเป็นพันในชั่วกระพริบตา“ศูนย์วิทยุพระราม9”เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยปณิธานอันแรงกล้าในความเสียสละเพื่อสังคม

ตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาท่านประธานประเสริฐได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจและทุนทรัพย์ส่วนตัวไปมากมายในการให้ความช่วยเหลือสังคมโดยหวังแต่เพียงว่า“จะต้องสามารถให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือได้รับความเดือดร้อนอย่างเร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินไว้ให้จงได้”และก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป่าประกาศกับใครว่า“พวกเราคือศูนย์วิทยุพระราม 9”

“ผู้ที่ไม่ควรเสียชีวิตก็จะได้ไม่ต้องเสียชีวิต”
“ผู้ที่ไม่ควรพิการก็จะได้ไม่ต้องพิการ”
“ผู้ที่ไม่ควรสูญเสียคนรักก็จะได้ไม่ต้องสูญเสียคนรัก”
“ผู้ที่ไม่ควรเสียทรัพย์สินก็จะได้ไม่ต้องเสียทรัพย์อันมีค่า”

“หลายร้อยหลายพันชีวิตที่อาสาสมัครของ“ศูนย์วิทยุพระราม 9”ได้ให้การช่วยเหลือ แม้เพียง 1ชีวิตที่สามารถช่วยไว้ได้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่ได้ทุ่มเททั้งกายใจตลอด 10ปีที่ผ่านมา”ท่านประธานประเสริฐกล่าว

ขอเชิญทุกท่านที่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกับพวกเรามาร่วมกันเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อสังคมและประเทศชาติ

Join us “RAMA 9 RESCUE”ภาพกิจกรรมบริษัท(งานอุตสาหกรรมอาหารก้าวไกลฯ)
ภาพภาระกิจเพื่อสังคม(การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)